Start » Meetings International och Anagram live

Meetings International och Anagram live

När det gäller dessa två stora aktörer inom möten, konferenser och olika mässor samt anläggningar för dessa är det inget snack om att det finns en stor kunskap inom dessa två läger. Nu är det kanske inte så att Anagram live och Meetings International är två olika läger, utan dessa två giganter brukar hjälpas åt på bästa sätt. När det gäller Meetings International är detta en tidning som finns i både tryckt form och på nätet, vilken ger information om olika mässor, samt om vad som händer rörande konferenser och anläggningar runt dessa två stora meetings internationalområden. På så sätt har tidningen blivit ett bra verktyg för alla som jobbar inom denna bransch.

I mångt och mycket kan det sägas att Meetings International har blivit en riktigt viktig branschtidning. I Meetings International profilerar sig även Anagram live som lätt förknippas med mässor och konferenser tack vare deras professionella profil och kunskaper som moderatorer och föreläsare. Nu är det heller inte hela Anagram lives tjänster som det handlar om, men eftersom denna artikel handlar om Meetings International och konferenser samt mässor hålls informationen runt dessa områden. När dessa två samarbetar genom avisering av möten och mässor samt kontroll och utförande av föreläsningar på dessa kommer allt att ligga på en professionell nivå.

Vad hittar du egentligen i Meetings International?

Denna stora tidning om allt som rör mässor och konferenser innehåller naturligtvis just information om detta. Här kan du då således läsa om vad som händer med och i olika mässlokaler och på olika konferensanläggningar runt om i Sverige. Du kommer även att finna mycket folk som jobbar inom denna bransch och företag som annonserar ut sina tjänster i Meetings International. Många gånger kommer du även att finna reportage som tar upp vad som redan har hänt på tidigare mässor och konferenser, så att även du som inte hade tid att vara där kan få lite information.